საგანი თანაავტორები გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული) ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე.მაღლაკელიძე გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’ 2018 წ.
2 მათემატიკა ი. რუხაძე გამომც. ,,პედაგოგიკა’’ 2018წ.
3 ინგლისურიენა, Neu building blogks, 1 Alphbet Workbook 1-2 თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 2018წ
4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლისწიგნი, მოსწავლის რვეული) მ. ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, ი. ავალიანი, გ.გედენიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’ 2018წ
5 სახვითი და გამოყენენითი ხელოვნება(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული) ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე გამომც. ,,კლიო’’ 2018წ.
6 მუსიკა(მოსწავლის რვეული) მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’ 2018წ
7 ჭადრაკი დ.ღლონტი, დ.გეგენიძეგ.მაჭარაშვილი შ.პ.ს გაზეთი „საქართველოს მაცნე“
8 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ნ. ჯამასტიშვილი შპს ”დიოგენე“
 
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული) ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე.მაღლაკელიძე გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ 2018წ.
2 მათემატიკა (მოსწავლის  წიგნი,მოსწავლის რვეული) ი.რუხაძე გამომც. ,,პედაგოგიკა’’ 2018წ.
3 ინგლისური ენა, Neu building blogks, 2 Alphbet Workbook 2 თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“  2018წ
4 ბუნებისმეტყველება (მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) მ. ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, ი. ავალიანი, გ.გედენიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’ 2018წ.
5 სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნება(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე გამომც. ,,კლიო’’          2018წ.
6 მუსიკა(მოსწავლის რვეული) მ.ჩიკვაიძე გამომც ,,ინტელექტი’’ 2018 წ.
7 ჭადრაკი დ.გეგენიძეგ.მაჭარაშვილი შ.პ.სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა( მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე.მაღლაკელიძე გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’ 2018წ
2 მათემატიკა(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) ი.რუხაძე გამომც ,,პედაგოგიკა’’ 2018 წ.
3 ინგლისური ენა, Neu building blogks3, Workbook 3 თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 2018წ.
4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) მ. ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, ი. ავალიანი, გ.გედენიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’ 2018 წ.
5 მე და საზოგადოება ნინო ტალახაძე ,,გამომცემლობა სიდი’’2018 წ.
6 სახვითი და გამოყენენითი ხელოვნება(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე გამომც. ,,კლიო’’ 2018წ.
7 მუსიკა( მოსწავლის წიგნი) მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’2018წ.
8 ჭადრაკი .გეგენიძეგ.მაჭარაშვილი ..სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე.მაღლაკელიძე გამომც. ,,მერიდიანი’’2018წ.
2 მათემატიკა(I-II)(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული) ი.რუხაძე გამომც. ,,პედაგოგიკა’’2018წ.
3 ინგლისური ენა NEU BUILDING BLOGKS 4, WORKBOOK 4 თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 2018წ.
4 ბუნებისმეტყველება)(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული) მ. ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, ი. ავალიანი, გ.გედენიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’2018წ.
5 სახვითი და გამოყენენითი ხელოვნება ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე გამომც. ,,კლიო’’ 2018წ
6 მუსიკა(მოსწავლის წიგნი) მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი“ 2018წ.
7 რუსული ნა რვეულთან ერთად დ.2 მ. ბარსეგოვა გამომც. ,,ოცდამეერთე’’ 
8 მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე შპს გამომცემლობა ”სიდი”ეკონომიკური განვითარების და განათლების ცენტრი, 2018წ.
9 მე და საზოგადოება ნინო ტალახაძე გამომცემლობა ,,სიდი“
10 ჭადრაკი .გურგენიძე, გ.მაჭარაშვილი ..სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლირტერატურა(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი,მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი გამომც. ,,სწავლანი’’ 2018წ.
2 მათემატიკა( მოსწავლის წიგნიI  დაII) ი. რუხაძე გამომც. ,,პედაგოგიკა’’ 2018წ.
3 ინგლისური ენა,  NEU BUILDING BLOGKS 5, WORKBOOK 5 თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 2018წ.
4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლი წიგნი, მოსწავლის რვეული) მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 2018წ
5 ჩვენი საქართველო რ. თოფჩიშვილი,                                        ე. მეძმარიაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი გამომც. ,,კლიო’’2018წ.
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე გამომც. ,,მერიდიანი’’
7 მუსიკა(მოსწავლის წიგნი) მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’
8 რუსული ენა რვეულთან ერთად მ.ბარსეგოვა გამომც. ,,ოცდამეერთე’’
9 ჭადრაკი დ.გურგენიძეგ.მაჭარაშვილი შ.პ.სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
10 ისტ(ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) ნ.ჯამასპიშვილი შპს ,,დიოგენე’’
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა(მოსწავლის წიგნი) ვ.როდონაია,ა.არაბული,ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი გამომც. ,,სწავლანი’’2018წ.
2 მათემატიკა ი. რუხაძე გამომც. ”ინტელექტი” 2018წ.
3 ინგლისური ენა,  NEU BUILDING BLOGKS 5, WORKBOOK 5 თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა’’ 2018წ.
4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა’’ 2018წ.
5 ჩვენი საქართველო რ. თოფჩიშვილი,                                          ე. მეძმარიაშვილი, ნ. ელიზბარავილი,                              გ. ავთანდილაშვილი გამომც. ,,კლიო’’ 2018წ.
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებაბუნებისმეტყველება(მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული) ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე გამომც. ,,კლიო’’2018წ.
7 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი“ 2018წ.
8 რუსული ენა რვეულთან ერთად მ.ბარსეგოვა გამომც. ,,ოცდამეერთე’’ 
9 ისტ(ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) ნ.ჯამასპიშვილი გამომც. ,,დიოგენე’’
10 ჭადრაკი .გურგენიძეგ.მაჭარაშვილი ..სგაზეთი"საქართველოსმაცნე"
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”
2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე, მ.წიროსანი, ნ.წულაია, ნ.გულუა გ.ძაგანია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
3 ინგლისური ენა(რვეულთან ერთად) თამარ ჯაფარიძე შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
4 რუსული ენა ს2 მ. რევია,   ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,  ქ. შოშიაშვილი გამომცემლობა  ,,დიოგენე“
5 ბიოლოგია ელნარ(ნანა)ზაალიშვილი,თინათინ ზარდიაშვილი გამომცემლობა ,,ტრიასი“
ფიზიკა რუსუდან ქანთარია,ლეილა ჩიჩუა,ქეთევან სეფიაშვილი,თ.ხუჭუა შპს ,,კლიოსა’’ და ,,მერიდიანის’’ ერთობლივი ნაწარმი
6 ფიზიკური აღზრდა ლევან კიკალიშვილი გამომც. ,,პეგასი“ 2018წ.
7 ისტორია ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე გამომცემლობა                                      ,, დიოგენე’’
8 გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე. შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა’’
9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ანა კლდიაშვილი,ნინო ღაღანიძე,თამარ ჯაყელი გამომცემლობა ,,კლიო’’
10 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი“
11 სამოქალაქო განათლება ეკა სიმსივე, მაია გოგოლაძე,მანანა ჯინჭარაძე გამომცემლობა ,,კლიო’’
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”
2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე, მ.წიროსანი, ნ.წულაია, ნ.გულუა, გ.ძაგანია შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა’’
3 ინგლისური,,New  Inspiration2 Judi  Garton-SPenger,  Philip prowse whith  Amanda Bailey Pearson
4 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე,  ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს3
5 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე  მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი შ.პ.სგამომცემლობა "მერიდიანი"
6 ფიზიკა(სამუშაო რვეული და ტესტების წიგნი) ე. გედენიძე ე.ლაზარაშვილი გამომც.  ”ინტელექტი”
7 ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, მ.მამიაშვილი, დ.კულაია შპს”კლიო”
8 საქ.და მსოფლიო ისტორია ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი, გ. კიკნაძე.რ.გაჩეჩილაძე,მ.ლორთქიფანოზე,რ.მატრეველი,ზ.მიმინოშვილი,გ.ოთხმეზური,ნ.კეღურაძე შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
9 საქ და მსოფლიო გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე. შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
10 სახვითი და გამოყე ნებითი ხელოვნება ნ.მაჭარშვილი,მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე გამომც. ,,მერიდიანი’’
11 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი’’
12 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ნ.ტალახაძე, შპს,,გამომცემლობასიდი”ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი
13 ჭადრაკი დ.გურგენიძე,  გ.მაჭარაშვილი შ.პ.სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”
2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე,  მ.წიროსანი, ნ.წულაია, ნ.გულუა, გ.ძაგანია შპს ,,ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა“
3 ინგლისურიენა  ,,Nw Inspiration’’ 3 Judi  Garton-SPenger,  Philip prowse whith  Amanda Bailey… Pearson
4 ჭადრაკი დ.გურგენიძე; გ.მაჭარაშვილი შ.პ.სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
5 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე,  ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს4
6 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი მ.მაყაშვილი მ.სულამანიძე  მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი შ.პ.ს გამომცემლობა "მერიდიანი"
7 ფიზიკა(სამუშაო რვეული და ტესტების წიგნი) ე. გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი შპსგამომც. ”ინტელექტი”
8 ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, მ.მამიაშვილი, დ.გულაია შპს გამომც. ”კლიო”
9 საქართველოს ისტორია ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი, გ. კიკნაძე.რ.გაჩეჩილაძე,მ.ლორთქიფანიძე,ნ.ასათიანი,ც.ჩიკვაიძე შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
10 საქართველოს გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე. ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
11 სახვითი და გამოყენენითი ხელოვნება ნ.მაჭარშვილი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა ნ.სილაგაძე გამომც. ,,მერიდიანი“
12 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე გამომც. ,,ინტელექტი“
13 სამოქალაქო   განათლება თ.მეიფარიანი,,ლ.მიქიაშვილი, ი. ჭალაღონია შპს ,,საქართველოს  მაცნე”
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”
2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე, მ.წიროსანი, ნ.წულაია, ნ.გულუა, გ.ძაგანია შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
3 ინგლისური,,Activate” A2 Carolyn Barraclough, Megan Roderick Pearson
4 ჭადრაკი დ.გურგენიძეგ.მაჭარაშვილი შ.პ.სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
5 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე,  ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე. შ.პ.სგამომცემლობა "არტანუჯი" ს5
6 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი მ.სულამანიძე,  მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი. შ.პ.ს გამომცემლობა "მერიდიანი"
7 ფიზიკა (სამუშაო რვეული, ტესტების წიგნი) ე. გედენიძე ე.ლაზარაშვილი შპსგამომც.”ინტელექტი”
8 ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, მ.მამიაშვილი, დ.გულაია შპს”კლიო”
9 ისტორია ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე. რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანოზე, რ.მატრეველი, ზ.მიმინოშვილი, გ.ოთხმეზური, ნ.კეღურაძე შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
10 გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე. შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა’’
11 სამოქ. განათლება  თ.მეიფარიანი,ლ.მიქიაშვილი, ი. ჭალაღონია  შპს ,,საქართველოს მაცნე’’
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”
2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე, მ.წიროსანი, ნ.წულაია, ნ.გულუა, გ.ძაგანია. შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
3 ინგლისური ენა, Activate B1 Carolyn Barraclough, Megan Roderick Pearson
4 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე  ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს6
5 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე,  მ.სეხნიაშვილი, მ.ჯალიაშვილი შ.პ.ს გამომცემლობა "მერიდიანი"
6 ფიზიკა(სამუშაო რვეული, ტესტების წიგნი) ე. გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი, შპს  გამომც.  ”ინტელექტი”
7 ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, მ.მამიაშვილი, დ.გულაია შპს გამომც. ”კლიო”
8 საქ.და მსოფლიო ისტორია   ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე. რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანოზე, რ.მატრეველი, ზ.მიმინოშვილი, გ.ოთხმეზური, ნ.კეღურაძე შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
9 მსოფლიო გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე. შპს ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"
10 საგზაო ნიშნები და  უსაფრთხოება ნ.სააკაშვილი შპს  ,,მვპ”
11 ჭადრაკი დ.გურგენიძე, გ.მაჭარაშვილი შპს "საქართველოსმაცნე"
საგანი ავტორი გამომცემლობა
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”
2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე, მ.წიროსანი, ნ.წულაია, ნ.გულუა, გ.ძაგანია შპს ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი
3 ინგლისური ენა Activate! B1+ Joanne  Taylore-knowels,  Carolin Barraclough,   ElanebBoyol Pearson
4 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე,  ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს6
6 სამოქ. თავდაცვა და უსაფრთხოება ნ.ტლაშაძე შ.პ.ს "გამომცემლობა სიდი“-ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"
7 ჭადრაკი დ.გურგენიძე,  გ.მაჭარაშვილი შ.პ.სგაზეთი "საქართველოსმაცნე"
8 საქ. ისტორია ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე. რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანოზე, რ.მატრეველი, ზ.მიმინოშვილი, გ.ოთხმეზური, ნ.კეღურაძე შპს”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”