წლევანდელი სახელმძღვანელოები – TIS.GE
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ ”სწავლანი” ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,ლ.ვაშაკიძე,ა.არაბული ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი
2 მათემატიკა ინტელექტი გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია, ლ.ჭელიძე-ქურჩიშვილი
3 ბუნებისმეტყველება მერიდიანი ლ.შალვაშვილი,მ.მაჭავარიანი,
4 ინგლისური ენა Macmillan Publishers LTD, (დ.1) მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი
5 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
7 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ ”სწავლანი” ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,ლ.ვაშაკიძე,ა.არაბული ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი
2 მათემატიკა ინტელექტი გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია, ლ.ჭელიძე-ქურჩიშვილი
3 ბუნებისმეტყველება მერიდიანი ლ.შალვაშვილი,მ.მაჭავარიანი
4 ინგლისური ენა - English World - 1 Macmillan Publishers LTD, (დ.2) მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
6 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
7 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ ”სწავლანი” ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,ლ.ვაშაკიძე,ა.არაბულინ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი
2 მათემატიკა ინტელექტი გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია, ლ.ჭელიძე-ქურჩიშვილი
3 ბუნებისმეტყველება მერიდიანი ლ.შალვაშვილი,მ.მაჭავარიანი, ნ.ტაბიძე
4 ინგლისური ენა - English world -3 Macmillan Publishers LTD, (დ.3) მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი
5 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
7 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ ”სწავლანი” ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,ლ.ვაშაკიძე,ა.არაბული ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი
2 მათემატიკა (I-II) ინტელექტი გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია, ლ.ჭელიძე-ქურჩიშვილი
3 ბუნებისმეტყველება მერიდიანი ლ.შალვაშვილი,მ.მაჭავარიანი, ნ.ტაბიძე
4 ინგლისური ენა - English world -4 Macmillan Publishers LTD, (დ.4) მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი
5 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ”სიდი” ეკონომიკური განვითარების და განათლების ცენტრი ნ.ტალახაძე
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა ნ.სილაგაძე
7 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
8 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ ”სწავლანი” ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,ლ.ვაშაკიძე,ა.არაბული ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი
2 მათემატიკა (მოსწავლის წიგნი I და II) ინტელექტი გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია, ლ.ჭელიძე-ქურჩიშვილი
3 ბუნებისმეტყველება მერიდიანი ლ.შალვაშვილი,მ.მაჭავარიანი, ნ.ტაბიძე
4 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
5 ინგლისური ენა - English world -4 "Macmillan Publishers LTD, (დ.5) მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი
6 რუსული ენა XXI მ.ბარსეგოვა
7 ჩვენი საქართველო ”ლოგოს პრესი” მ.სურგულაძე, ნ.მინდაძე,ვ.ნეიძე,კ.ხარაძე,ლ.ბერაია,თ.გეგეშიძე,ნ.მამალაძე,მ.ქურთუბაძე,თ.შალვაშვილი და სხვები
8 ისტ (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) დიოგენე ნ.ჯამასპიშვილი
9 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
10 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება   ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. ”გაზეთი საქართველოს მაცნე”/ ”სწავლანი” ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,ლ.ვაშაკიძე,ა.არაბული ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,ე.ხუციშვილი
2 მათემატიკა ინტელექტი გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია, ლ.ჭელიძე-ქურჩიშვილი
3 ბუნებისმეტყველება მერიდიანი ლ.შალვაშვილი,მ.მაჭავარიანი, ნ.ტაბიძე
4 ინგლისური ენა - English world -5 Macmillan Publishers LTD, (დ.6) მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი
5 რუსული ენა XXI მ.ბარსეგოვა
6 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
7 ისტ (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) დიოგენე ნ.ჯამასპიშვილი
8 ჩვენი საქართველო ”ლოგოს პრესი” მ.სურგულაძე, ნ.მინდაძე,ვ.ნეიძე,კ.ხარაძე,ლ.ბერაია,თ.გეგეშიძე,ნ.მამალაძე,მ.ქურთუბაძე,თ.შალვაშვილი და სხვ.
9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
10 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვ.როდონაია,ა.არაბული, მ.ხუციშვილი ნ.ნაკუდაშვილი
2 მათემატიკა ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია ნ.გულუა გ.ძაგანია
3 ფრანგული ენა დიოგენე მ.დათიაშვილი,თ.ლომიძე
4 I უცხოური ენა-ინგლისური NEW Inspiration 1  
5 რუსული ენა შ.პ.ს გამომცემლობა "დიოგენე" ს2 მ.რევია, ხ.ლუტიძე
6 გეოგრაფია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მ.ბლიაძე გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე ზ.სეფერთელაძე
7 ისტორია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ლ.ფირცხალავა გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი ნ.ციხისთავი გ.კიკნაძე რ.გაჩეჩილაძე მ.ლორთქიფანიძე ნ.ასათიანი ც.ჩიკვაიძე ფ.ლომაშვილი რ.მეტრეველი ზ.მიმინოშვილი გ.ოთხმეზური ნ.კეღურაძე
8 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მ.მაყაშვილი რ.ქუთელია ი.გიგიბერია მ.ბოჭორიშვილი
9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
10 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
11 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ1 დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვ.როდონაია,ა.არაბული, მ.ხუციშვილი
2 მათემატიკა ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია ნ.გულუა გ.ძაგანია
3 I უცხოური ენა-ინგლისური NEW Inspiration 2  
4 რუსული ენა შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს3 მ.ლორთქიფანიძე ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე
5 საქ. და მსოფლ. ისტორია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ლ.ფირცხალავა გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი ნ.ციხისთავი გ.კიკნაძე რ.გაჩეჩილაძე მ.ლორთქიფანიძე ნ. რ.მეტრეველი ზ.მიმინოშვილი გ.ოთხმეზური ნ.კეღურაძე
6 ფიზიკა შ.პ.ს. გამომცემლობა "ინტელექტი" გ.გედენიძე ე.ლაზარაშვილი
7 ბიოლოგია შ.პ.ს გამომცემლობა "მერიდიანი" რ.ახვლედიანი მ.მაყაშვილი მ.სულამანიძე მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი
8 საქ და მსოფ. გეოგრაფია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მ.ბლიაძე გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე ზ.სეფერთელაძე
9 სამოქ.თავდაცვა და უსაფრთხოება შ.პ.ს გამომცემლობა "სიდი" ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი ნ.ტალახაძე
10 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
11 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
12 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გეგენიძე გ.მაჭარაშვილი
13 ქიმია შ.პ.ს გამომცემლობა "კლიო" გ.ანდრონიკაშვილი, დ.კულაია, მ.ძამიაშვილი
14 ფრანგული ენა დიოგენე მ.დათიაშვილი,თ.ლომიძე
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვ.როდონაია,ა.არაბული, მ.ხუციშვილი,ნ.ნაკუდაშვილი
2 მათემატიკა ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია ნ.გულუა გ.ძაგანია
3 I უცხოური ენა-ინგლისური NEW Inspiration 3  
4 რუსული ენა შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს4 მ.ლორთქიფანიძე ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე
5 საქართველოს ისტორია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ლ.ფირცხალავა გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი ნ.ციხისთავი გ.კიკნაძე რ.გაჩეჩილაძე მ.ლორთქიფანიძე ნ.ასათიანი ც.ჩიკვაიძე ფ.ლომაშვილი რ.მეტრეველი ზ.მიმინოშვილი გ.ოთხმეზური ნ.კეღურაძე
6 ფიზიკა შ.პ.ს. გამომცემლობა "ინტელექტი" გ.გედენიძე ე.ლაზარაშვილი
7 ბიოლოგია შ.პ.ს გამომცემლობა "მერიდიანი" რ.ახვლედიანი მ.მაყაშვილი მ.სულამანიძე მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი
8 ქიმია შ.პ.ს გამომცემლობა "კლიო" ი.ანდრონიკაშვილი დ.გულაია მ.მამიაშვილი
9 საქ. გეოგრაფია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მ.ბლიაძე გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე ზ.სეფერთელაძე
10 სამოქ. განათლება საქართველოს მაცნე თ.მეიფარიანი,ლ.მიქიაშვილი, ი. ჭალაღონია მ.გონაშვილი,მ.თოქმაზაშვილი,დ.შავლოხაშვილირ.დალაქიშვილი
11 სახვ. და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
12 მუსიკა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე
13 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გურგენიძე გ.მაჭარაშვილი
14 ფიზიკა შ.პ.ს გამომცემლობა "ინტელექტი" გ.გედენიძე ე.ლაზარაშვილი
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვ.როდონაია, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი
2 მათემატიკა ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია ნ.გულუა გ.ძაგანია
3 I უცხოური ენა-ინგლისური Activate! A2 Carolyn Barraclough, Megan Roderick
4 რუსული ენა შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს5 მ.ლორთქიფანიძე ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე
5 ისტორია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ლ.ფირცხალავა გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი ნ.ციხისთავი გ.კიკნაძე რ.გაჩეჩილაძე მ.ლორთქიფანიძე ნ.ასათიანი ც.ჩიკვაიძე ფ.ლომაშვილი რ.მეტრეველი ზ.მიმინოშვილი გ.ოთხმეზური ნ.კეღურაძე
6 ფიზიკა შ.პ.ს. გამომცემლობა "ინტელექტი" გ.გედენიძე ე.ლაზარაშვილი
7 ბიოლოგია შ.პ.ს გამომცემლობა "მერიდიანი" რ.ახვლედიანი მ.მაყაშვილი მ.სულამანიძე მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი
8 ქიმია შ.პ.ს გამომცემლობა "კლიო" ი.ანდრონიკაშვილი დ.გულაია მ.მამიაშვილი
9 გეოგრაფია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მ.ბლიაძე გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე ზ.სეფერთელაძე
10 სამოქ. განათლება საქართველოს მაცნე თ.მეიფარიანი,ლ.მიქიაშვილი, ი. ჭალაღონია მ.გონაშვილი,მ.თოქმაზაშვილი,დ.შავლოხაშვილირ.დალაქიშვილი
11 სახვ. და გამოყენებითი ხელოვნება მერიდიანი ნ.მაჭავარიანი,მ.მაჭარაშვილი,ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე
12 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გეგენიძე გ.მაჭარაშვილი
13 არჩევითი მსოფლიო კულტურა    
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი” ვ.როდონაია,ნ.ნაკუდაშვილი,ა.არაბული, მ.ხუციშვილი,ლ.დათაშვილი
2 მათემატიკა ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია ნ.გულუა გ.ძაგანია
3 I უცხოური ენა-ინგლისური Activate! B1 Carolyn Barraclough, Megan Roderick
4 IIუცხო ენა-რუსული შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს6 მ.ლორთქიფანიძე ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე
5 მსოფ.გეოგრაფია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მ.ბლიაძე გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე ზ.სეფერთელაძე
6 საქ. და მსოფ.ისტორია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ლ.ფირცხალავა გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი ნ.ციხისთავი გ.კიკნაძე რ.გაჩეჩილაძე მ.ლორთქიფანიძე ნ.ასათიანი ც.ჩიკვაიძე ფ.ლომაშვილი რ.მეტრეველი ზ.მიმინოშვილი გ.ოთხმეზური ნ.კეღურაძე
7 ფიზიკა; შ.პ.ს. გამომცემლობა "ინტელექტი" გ.გედენიძე ე.ლაზარაშვილი
8 ქიმია შ.პ.ს გამომცემლობა "კლიო" ი.ანდრონიკაშვილი დ.გულაია მ.მამიაშვილი
9 საგზაო ნიშნები და მოძრაბის უსაფრთხოება შპს ,,მვპ,, ნ.სააკაშვილი
10 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გეგენიძე გ.მაჭარაშვილი
11 I არჩევითი მსოფლიო კულტურა    
12 ბიოლოგია მერიდიანი რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე, მ.სეხნიაშვილი, მ.ჯალიაშვილი
საგანი გამომცემლობა თანაავტორები
1 ქართული ენა და ლიტერატურა შ.პ.ს. დიოგენე თ.ვასაძე,ნ.მუზაშვილი, ნ.ჩუბინიძე
2 მათემატიკა ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია ნ.გულუა გ.ძაგანია
3 I უცხოური ენა-ინგლისური Activate! B1+ Carolyn Barraclough, Megan Roderick
4 IIუცხო ენა-რუსული(Русское слово) შ.პ.ს გამომცემლობა "არტანუჯი" ს6 მ.ლორთქიფანიძე ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე
5 საქ.ისტორია ბაკულ სულაკაურის გამომცემლობა "ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" ლ.ფირცხალავა გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი ნ.ციხისთავი გ.კიკნაძე რ.გაჩეჩილაძე მ.ლორთქიფანიძე ნ.ასათიანი ც.ჩიკვაიძე ფ.ლომაშვილი რ.მეტრეველი ზ.მიმინოშვილი გ.ოთხმეზური ნ.კეღურაძე
6 სამოქ. თავდაცვა და უსაფრთხოება შ.პ.ს "გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი" ნ.ტლაშაძე
7 II არჩევითი სამედიცინო ბიოლოგია    
8 ჭადრაკი შ.პ.ს გაზეთი "საქართველოს მაცნე" დ.გეგენიძე გ.მაჭარაშვილი