რატომ უნდა ავირჩიო TIS?
TIS-ს გამოარჩევს: მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი;
ევროსტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები;
ძლიერი მატერიალური ბაზა: ევროპული დონის სასწავლო კლასები, და საკონფერენციო დარბაზი;
TIS მოსწავლეებს სთავაზობს ელექტრონულ FLASH ბიბლიოთეკას, რომელიც საშუალებას იძლევა, წიგნი წავიკითხოთ ელექტრონულ რეჟიმში ისე, რომ რეალური წიგნივით გადავფურცლოთ;
  • მოქმედებს გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის სკოლებთან;
  • მოსწავლეებს აქვთ ინტელექტუალური, სამეცნიერო – კვლევითი და შემოქმედებითი უნარების გამომჟღავნებისა დაგანვითარების ფართო შესაძლებლობა.