კლასის დამრიგებლები – TIS.GE

Iა კლასი-ხატია ტრაპაიძე

Iბ კლასი-რუსუდან მარგიანი

II კლასი-თამარ პეტრიაშვილი

IIIა კლასი-ხატია ტრაპაიძე

IIIბ კლასი-რუსუდან მარგიანი

IV კლასი-მარგო ბარამიძე

V კლასი-მარიამ თოიძე

VI კლასი-ნათელა დარსაძე

VII კლასი-ნათელა დარსაძე

VIII კლასი-ეთერ ხიზანიშვილი

IXა კლასი-ინგა ჯიქია

IXბ კლასი-სოფიკო ნიკურაძე

X კლასი-ნათია რიჟამაძე

XI კლასი-თამილა მახარაშვილი

XII კლასი-ნარგიზა დიაკონიძე