ინგა ჯიქია – VII კლასი
მარგო ბარამიძე –II კლასი
ხათუნა ფსუტური – IX კლასი

ნათელა დარსაძე – V-XII-XI კლასი
ხატია ტრაპაიძე –  IIVკლასი
ნათია კვირკვია – III კლასი 
ნანა მახარაშვილი – I კლასი 
ინგა ბიძიშვილი –  VI კლასი