ქიმიის ლაბორატორია

მრავალპროფილიანი სკოლა ლიცეუმი “TIS-ს”საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ლაბორატორია თანამედროვე სასწავლო თვალსაჩინოებებით, ქიმიური ჭურჭლით, სასწორებით, რეაქტივებითა და აპარატურითაა აღჭურვილი. გარდა ამისა, ლაბორატორიაში დაცულია მოსწავლეთა უსაფრთხოების ზომები.

ფიზიკის ლაბორატორია

მრავალპროფილიანი სკოლა ლიცეუმი “TIS” აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ფიზიკის სასწავლო ლაბორატორიით, სადაც მრავლადაა წარმოდგენილი ფიზიკის საექსპერიმენტო ხელსაწყოები და თვალსაჩინოებები.

ბიოლოგიის ლაბორატორია

მრავალპროფილიანი სკოლა ლიცეუმი “TIS-ში” ფუნქციონირებს ბიოლოგიის ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია მიკროსკოპებით, მუდმივი პრეპარატებით, ადამიანის ორგანოების მულაჭებითა და მრავალფეროვანი თანამედროვე თვალსაჩინოებით


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ლაბორატორია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ლაბორატორია აღჭურვილია 32 თანამედროვე პერსონალური კომპიუტერით,

ლაბორატორიაში დამონტაჟებულია ლოკალური ქსელი და ყველა პერსონალური კომპიუტერი ამ ქსელის საშუალებით ჩართულია გლობალურ საინფორმაციო სივრცეში.

აქვე დამონტაჟებულია უკაბელო ინტერნეტი. საგაკვეთილო პროცესის გარდა ლაბორატორია ღიაა სკოლის თანამშრომელბისა და მოსწავლეებისათვის.