საგნობრივი კათედრები და კათედრის თავმჯდომარე

# საგნობრივი    კათედრა კათედრის  თავმჯდომარე
1 ქართული ენა თამილა მახარაშვილი
2 უცხო ენები ლია რუხიაშვილი
3 მათემატიკა  და ისტ-ი ნარგიზა დიაკონიძე
4 საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებები ხატია ზურაშვილი
5 საზოგადოებრივი  მეცნიერებები სოფიკო ნიკურაძე
6 დაწყებითი კლასები ინგა ჯიქია
7 სპორტი და ესთეტიკური აღზრდა მარიამ თოიძე