კათედრა
კათედრის თავჯდომარე
კათედრის წევრები
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა თამილა მახარაშვილი
 • ირმა ჩახმახაშვილი
 • ხათუნა ფსუტური
 • მარიამ პაპიაშვილი
დაწყებითი განათლების კათედრა ინგა ჯიქია
 • ხატია ტრაპაიძე
 • რუსუდან მარგიანი
 • მარგო ბარამიძე
 • ნანა მახარაშვილი
 • ნინო ხოხობაშვილი
უცხო ენათა კათედრა (ინგლისური, რუსული,) ლია რუხიაშვილი
 • ეკატერინე საღარეიშვილი
 • შორენა ანთიძე
 • ირმა შანშაშვილი
 • ეთერი ხიზანიშვილი
 • ეკატერინე ჯიშკარიანი
 • მანანა ლაფერაძე
 • ჟანა ბაყაშვილი
 • ლოლიტა ბერელიძე
ზუსტ მეცნიერებათა კათედრა ნარგიზა დიაკონიძე
 • ინგა ჯიქია
 • ნათელა დარსაძე
 • ვერა გონგლიაშვილი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა ხატია ზურაშვილი
 • ლიანა ჩოხელი
 • გურანდა გაბუნია
 • თინათინ ბუთხუზი
 • რუსუდან ჩალაძე
 • ნუგზარ ბოჭოიძე
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა სოფიკო ნიკურაძე
 • ნათია რიჟამაძე
 • მაგდანა ფურცელაძე
სპორტის, ხელოვნებისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა მარიამ თოიძე
 • ოთარი კორინთელი
 • გიორგი მიროტაძე
 • მზია გუდავაძე
 • ადა ქაქუთია
 • ფიქრია კუპრაშვილი