2019-2020 სასწავლო წლის კალენდარი

2019–2020 სასწავლო წლის ხანგრძლივობა, არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას;

  • სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
  • სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია
  • საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, თუ

) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.

ბ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთნხმებით.

  • 2019 –2020 სასწავლო წელი იწყება 2019წლის 16 სექტემბერს  და სრულდება 2020 წლის – 15 ივნისს.
  • I სემესტრი  იწყება 2019 წლის  16 სექტემბერს, მთავრდება 2019 წლის  27დეკემბერს.
  • II სემესტრი იწყება 2020 წლის 15იანვარს, მთავრდება 2020 წლის  15 ივნისს.
  • სასწავლო წელი  II-XI კლასებისთვის მთავრდება 2020 წლის  15 ივნისს.
  • სასწავლო წელი I კლასებისათვის მთავრდება 2020 წლის 27 მაისს.
  • სასწავლო წელი XII კლასებისათვის მთავრდება 2019 წლის 20 მაისს.
  • II-XI კლასებისთვის სასწავლო კვირების ხანგრძლივობა არის 35 კვირა (ან მეტი) ხოლო I  და XII კლასებისთვის 30 კვირა (ან მეტი).

2019-2020 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეებია:

საშობაო: 30 დეკემბერიდან 15 იანვრამდე
საგაზაფხულო: 8 მარტიდან 15 მარტამდე
14 ოქტომბერი-სვეტიცხოვლობა.
23 ნოემბერი-გიორგობა.
19 იანვარი- ნათლისღება.
3 მარტი- დედის დღე.
8 მარტი- ქალთა საერთაშ. დღე.
9 აპრილი. დამ. აღგ. დაღუპ. მოხსენ.
26 აპრილი წითელი პარასკევი.
29 აპრილი-მიცვალ მოხს. დღე.
9 მაისი- ფაშიზმზე გამარჯვ, დღე.
12მაისი -ანდრია პირვეწ. ხსენების დღე.

საგაკვეთილო პროცესი იწყება 9:30 საათზე.

 I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი;

II კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი; 

III-XII კლასებში გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.