ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
ადმინისტრაციული პერსონალი

დირექტორი –კუპრაშვილი მაია

ხარისხის მართვის მენეჯერი-ნინო კავთიშვილი
დირექტორის მოადგილეები:
1. სასწავლო დარგში – ინგა ჯიქია
2. აღმზრდელობით დარგში – ფიქრია კუპრაშვილი
ბიბლიოთეკის პერსონალი:
1. მარიამ თოიძე
2. ელისო ლიპარტელიანი
• იურისტი – ქაჯაია ნათია
• ექიმი – ნანა სირგინავა
• ბუღალტერი – ლიკა გუგულაშვილი
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი – ვახო ლუაშვილი
• დამლაგებელი – ნანა აბრამიშვილი