ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
ადმინისტრაციული პერსონალი

დირექტორი –კუპრაშვილი მაია
დირექტორის მოადგილეები:
1. სასწავლო დარგში – ინგა ჯიქია
2. აღმზრდელობით დარგში – ფიქრია კუპრაშვილი
ბიბლიოთეკის პერსონალი:
1. ანა შეყილაძე-ჩახუნაშვილი
2. მარიამ თოიძე
3. ელისო ლიპარტელიანი
• იურისტი – ქაჯაია ნათია
• ექთანი – გოლოშვილი ირმა
• ბუღალტერი – შავდათუაშვილი ნანა
• ბუღალტრის თანაშემწე – ხიდეშელი ნათია
• დაცვასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი – კოტე გოლეთიანი
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი – ბექა გიუნაშვილი
• დამლაგებელი – ნანა აბრამიშვილი