TIS Button
TIS Button
TIS Button

სიახლეები & განცხადებები

2018-2019 სასწავლო წელი (II-XIკლასები)

დასრულდება

გსურთ TIS-ში სწავლა? მაშინ გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია და ჩვენ მითითებულ ნომერზე დაგიკავშირდებით.

ღონისძიებები & უქმე დღეები

გაეცანით

TIS-ის სკოლა დამთავრებულებს:

Peter Packer

Front-end Developer
“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”

Manuel

Designer
“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”

John Doe

Art director
“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

Elsie

Copyrighter
“ You don't need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

Anthony

CEO at Thimpress
“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress - the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”